Βασσάλος Παρασκευάς

Επίκουρος Καθηγητής

Πτυχίο Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Υπολογιστικών Μαθηματικών και Πληροφορικής

Διδακτορικό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

 

 

Γραφείο: 

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 5ος όροφος

Email: 

pvassal AT aueb gr

Τηλέφωνο: 

+ 30 210 8203 187

Ώρες Γραφείου: 

 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
  • Αριθμητική επίλυση γραμμικών συστημάτων με δομημένo (structure) πινάκα συντελεστών
  • Εύρεση προρρυθμιστών για την επίλυση με επαναληπτικές μεθόδους Toeplitz γραμμικών συστημάτων
  • Ανακατασκευή σήματος και εικόνας (signal-image reconstruction)
  • Στοχαστικοί πίνακες που έχουν σχεδόν Toeplitz μορφή
  • Αριθμητική επίλυση συνήθων-μερικών διαφορικών εξισώσεων.
Διατριβές: 

"Αριθμητική επίλυση συστημάτων Toeplitz", διδακτορική διατριβή , Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2003
Αριθμητική Επίλυση Συστημάτων Τoeplitz, Μεταπτυχιακή Διατριβή, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1998.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: