Εξετάσεις μαθημάτων 28 και 29 Ιουνίου 2011 - Αλλαγή Ημερομηνίας

Η εξέταση των μαθημάτων της Τρίτης 28 Ιουνίου που αναβλήθηκαν θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και των μαθημάτων της Τετάρτης 29 Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 12 Ιουλίου 2011.