Εξωτερική Αξιολόγηση του Τμήματος Πληροφορικής

 Δημοσιεύθηκε από την Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση η Έκθεση της Εξωτερικής Αξιολόγησης του Τμήματος Πληροφορικής, η οποία διενεργήθηκε στις 19 και 20 Μαρτίου 2012 από Επιτροπή αποτελούμενη από τους:

Καθ. Ιωάννη Τσιτσικλή Massachusetts Institute of Technology, Massachusetts, USA (Συντονιστής της Επιτροπής)

Καθ. Νικόλαο Μπουρμπάκη, Wright State University, Ohio, USA

Καθ. Κώστα Ηλιόπουλο, King’s College London, University of London, London, UK

Καθ. Νίκο Παραγιό, École Centrale de Paris & École des Ponts – Paris Tech, Paris, France

Καθ. Νίκο Σπυράτο, Université de Paris-Sud XI, Paris, France.

 

Η Έκθεση Αξιολόγησης είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση

http://www.hqaa.gr/eks/AUEB-Informatics-external-evaluation-final.pdf

και εδώ.