Ερευνητικά Νέα

Τα ερευνητικά νέα αφορούν νέα έργα και συνέδρια, ανακοινώσεις ερευνητικές κ.λ.π.

Διαγωνισμός Hash Code της Google

Η Google διοργανώνει το Hash Code, ένα ομαδικό προγραμματιστικό διαγωνισμό για φοιτητές που θα πραγματοποιηθεί τον Φεβρ&omic

Αναγνώριση της πολύ υψηλής επιρροής της έρευνας μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ στη διεθνή επιστημονική κοινότητα

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του GoogleScholar, και όπως αναφέρει το βιβλίο «Tractatusγια την έκτη φήμη» του Καθηγητή Ιωάννη Π.Α.

Microsoft ImagineCup Winner: Meet Vangos from Greece

“My name is Vangos Pterneas and I am 27 years old. I took my first steps on the beautiful island of Milos and grew up in Athens, Greece. I studied at the Athens University of Economics and Business. My academic background includes Applied Computer Science and Advertising.
 

ΔΡΑΣΗ 1: Ενίσχυση Νέων Μελών ΔΕΠ - Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων 29-09-2014

Πρόγραμμα "Ενίσχυση Της Έρευνας στο Ο.Π.Α. με Στόχο την Εξωστρέφεια και Αριστεία"

Συνημμένο: 

Ανακοίνωση Προκήρυξης ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα

Το ΠΜΣ στα Πληροφοριακά Συστήματα ανακοινώνει την έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015.

Ανακοίνωση για Πρακτική Άσκηση στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Τμήματος ΔΕΤ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής που πρόκειται να συμμετάσχουν