Η ερευνητική ομάδα του καθ. Κ. Κουρκουμπέτη έλαβε το Future Internet Award για το ερευνητικό έργο TRILOGY

Το Future Internet Award έλαβε το Ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο TRILOGY (FP7) στο οποίο συμμετείχε η ερευνητική ομάδα του καθ. Κ. Κουρκουμπέτη. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.