Κουρκουμπέτης Κωνσταντίνος

Καθηγητής

Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Master (M.Sc.) σε Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Berkeley.

Διδακτορικό (Ph.D.) σε Electrical Engineering and Computer Science, University of California, Berkeley.

 

Γραφείο: 

Ευελπίδων 47A και Λευκάδος 33 8ος όροφος, γραφείο 809

Email: 

courcou AT aueb.gr

Τηλέφωνο: 

+30 210 8203 653

Ώρες Γραφείου: 

-

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 

Οικονομικά δικτύων και τηλεπικοινωνιών: οικονομικά μοντέλα και ανάπτυξη υποδειγμάτων χρέωσης υπηρεσιών ευρυζωνικών δικτύων, ρυθμιστική πολιτική και σχεδιασμός δημοπρασιών, συστήματα peer-to-peer.

Θεωρητικά και τεχνολογικά θέματα δικτύων υψηλών ταχυτήτων: Ανάπτυξη μαθηματικών εργαλείων για την ανάλυση της απόδοσης δικτύων μεγάλης πολυπλεκτικής ικανότητας (traffic engineering). Τεχνολογίες δικτύων πρόσβασης.

Μαθηματικά εργαλεία επαλήθευσης παραλλήλων και συνδρομικών προγραμμάτων: Ανάπτυξη αλγορίθμων και εργαλείων για την επαλήθευση προγραμμάτων και συστημάτων πραγματικού χρόνου, θεωρία υβριδικών (hybrid) και πιθανοτικών (probabilistic) συστημάτων.

Διατριβές: 

 Διδακτορική διατριβή: Conflict resolution among resource sharing processes.

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις: 

 C. Courcoubetis, P. Antoniadis, and R. Mason "Comparing Economic Incentives in Peer-to-Peer Networks", Special Issue on Network Economics, Computer Networks, Elsevier, 45(1):133-146, 2004.

C. Courcoubetis, P. Antoniadis, and B. Strulo, "Incentives for Content Availability in Memory-less Peer-to-Peer File Sharing Systems", ACM SIGecom Exchanges, 5(4):11-20, July 2005.

C. Courcoubetis and R. Weber, "Incentives for large peer-to-peer systems", in IEEE JSAC Special Issue on Price-Based Access Control and Economics of Networking, 2006.

P. Antoniadis, C. Courcoubetis and R. Weber, "An Asymptotically Optimal Scheme for P2P File Sharing", Proceedings of the Second Workshop on the Economics of Peer-to-Peer Systems, Harvard University, June 4-5 2004.

C. Courcoubetis and V.A. Siris, "Resource Control for Loss-Sensitive Traffic in CDMA Networks", in Proceedings of 23rd Annual Joint Conference of the IEEE Computer and Communications Societies (IEEE INFOCOM), Hong Kong, March 7-11, 2004.

C. Courcoubetis and R. Weber, "Asymptotics for Provisioning Problems of Peering Wireless LANs with a Large Number of Participants". Proceedings of WiOpt' 04: Modeling and Optimization in Mobile, Ad Hoc and Wireless Networks, Cambridge 2004.

C. Courcoubetis, A. Dimakis, and G.D. Stamoulis, "Traffic Equivalence and Substitution in a Multiplexer with Applications to Dynamic Call Admission Control", IEEE/ACM Transactions on Networking, April 2002, Vol. 10, no.2, pp 217-231.

C. Courcoubetis, F. P. Kelly, and R. Weber, "Measurement-based usage charges in communication networks". Operations Research, 48(4):535-548, July/August 2000.

Βιβλία: 

 C. Courcoubetis and R. Weber, Pricing Communication Networks: Economics, Technology and Modeling, Wiley, 2003.

Επιλεγμένα Έργα: 

 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας: σχεδιασμός δημοπρασίας για δικαιώματα εισαγωγής ισχύος από τα βόρεια σύνορα, και δημοπρασίας για την παραχώρηση από τον ΔΕΣΜΗΕ συμβολαίων εγγυημένων εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στην ημερήσια αγορά.

EuroNGI Network of Excellence: Θεωρητικά θέματα σχετικά με τον σχεδιασμό του Next Generation Internet.

MMAPS: Οικονομικά μοντέλα και ανάπτυξη λογισμικού συστημάτων peer-to-peer, 2002-2004.

M3I: Ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος χρέωσης για το Internet για παροχή ποιότητας υπηρεσίας, 2000-2002.

Άλλες Δραστηριότητες: 

 Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας (2002-2003), μέλος του ΔΣ της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (2003-2004).

Επιστημονικός Υπεύθυνος Κέντρου Επικοινωνιών και Δικτύων, Πανεπιστήμιο Κρήτης (1996-2000). Το Κέντρο αυτό είναι υπεύθυνο για τον σχεδιασμό, μελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία των δικτύων (τοπικών και δικτύου κορμού) του Πανεπιστημίου Κρήτης, και την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εικόνας, φωνής και δεδομένων.

Επικεφαλής Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων, Ινστιτούτο Πληροφορικής, ΙΤΕ (1990-1999). Το Forthnet ήταν αρχικά δραστηριότητα του Τομέα.

Επικεφαλής του Εργαστηρίου Οικονομικών και Θεωρίας Συστημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (2000-σήμερα). 

Μέλος επιτροπής προγράμματος (2004, 2005): INFOCOM, ICQT, AP2PC, Networking2004, NGInetworks.