Αναγνώριση της πολύ υψηλής επιρροής της έρευνας μελών ΔΕΠ του Τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ στη διεθνή επιστημονική κοινότητα

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του GoogleScholar, και όπως αναφέρει το βιβλίο «Tractatusγια την έκτη φήμη» του Καθηγητή Ιωάννη Π.Α. Ιωαννίδη του Stanford University, εκδόσεις Κέδρος 2016, τέσσερεις καθηγητές του τμήματος Πληροφορικής του ΟΠΑ περιλαμβάνονται στον κατάλογο των Ελλήνων επιστημόνων με την υψηλότερη επιρροή στην επιστημονική βιβλιογραφία. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονται Έλληνες επιστήμονες του εσωτερικού και εξωτερικού οι οποίοι έχουν άνω των 5000 αναφορών στις ερευνητικές τους εργασίες έκαστος. Συγκεκριμένα από το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ, ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης έχει άνω των 12000 αναφορών, ο Καθηγητής Μιχαήλ Βαζιργιάννης έχει άνω των 9000 αναφορών, ο Καθηγητής Γεώργιος Πολύζος έχει άνω των 7000 αναφορών και ο Αναπληρωτής Καθηγητής Ίων Ανδρουτσόπουλος έχει άνω των 5000 αναφορών.