Λειτουργία CSLabs κατά την εξεταστική Ιανουαρίου 2017

Τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής CSLABS κατά την εξεταστική περίοδο Ιανουαρίου 2017 θα λειτουργήσουν σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα.

Συνημμένο: