1ος Πανελλήνιος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανάπτυξης Web GIS Εφαρμογών

 Απευθύνεται σε φοιτητές H/Y ελληνικών πανεπιστημίων και ανώτατων τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στοχεύει στην ενθάρρυνση της νεανικής καινοτομίας στον τομέα των γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Η διοργάνωση θα βραβεύσει τις καλύτερες ιδέες και πρωτότυπες εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών για το διαδίκτυο. Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές Πανεπιστημίων και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Η/Υ, καθώς και υποψήφιοι διδάκτορες Πανεπιστημίων σε ομάδες ή ατομικά. Περισσότερες πληροφορίες στο κείμενο: 

http://www.marathondata.gr/ServAwards/Info.pdf