Ημέρες Καριέρας Start-Up

Στις 4 Δεκεμβρίου 2013, η Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τις υπόλοιπες πράξεις ΔΑΣΤΑ του Ο.Π.Α., διοργανώνουν για πρώτη φορά στο Ο.Π.Α. «Ημέρες Καριέρας Start-Up». Συνημμένη μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση που δημοσιεύεται σήμερα προς ενημέρωση φοιτητών και νεοφυών επιχειρήσεων.

Όλες οι πληροφορίες για την εκδήλωση μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο http://www.mke.aueb.gr/events/175