Προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων

Η  Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών  αποφάσισε την προκήρυξη πέντε (5) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων  στις  παρακάτω γνωστικές περιοχές:
 
1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)».
Επιβλέπων   Καθηγητής κ. Ν. Μαλεύρης, τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr  
 
2. Μία  (1)  θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Σχεδίαση και ανάλυση αλγορίθμων».
Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ι. Μήλης, τηλ. 210-8203537, email: milis@aueb.gr  
 
3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκλήρωση μεγάλων δεδομένων με προστασία ιδιωτικότητας».
4. Μία  (1)  θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Αυξητική ολοκλήρωση και εξόρυξη δεδομένων (Incremental data mining and integration».
 
Για τις δύο ανωτέρω θέσεις προβλέπεται αμοιβή. Επιβλέπων Αν. Καθηγητής κ. Β. Βασσάλος, τηλ. 210-8203124, email: vassalos@aueb.gr  
 
5. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Μοντελοποίηση και βελτιστοποίηση συστημάτων κοινωνικών μέσων (social media) και δικτύων». Επιβλέπων Επικ. Καθηγητής κ. Ι. Κουτσόπουλος, τηλ. 210-820933, email: jordan@aueb.gr  
 
Συνημμένο: