Προκήρυξη 11 θέσεων Υποψηφίων Διδακτόρων

Διδακτορικό Πρόγραμμα

Το τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ αποφάσισε την προκήρυξη έντεκα (11) θέσεων υποψηφίων διδακτόρων στις παρακάτω γνωστικές περιοχές:
 1. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Διαχείριση πόρων σε κινητά συστήματα επικοινωνίας βάσει στοιχείων περιβάλλοντος (Context-based resource management in mobile communication systems)". Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Βασίλειος Σύρης, τηλ. 210 8203653, email: vsiris@aueb.gr 
 2. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμεο "Σχεδίαση και Ανάλυση Αλγορίθμων". Επιβλέπων Καθηγητής Ι. Μήλης, τηλ 210 210 8203537, email: milis@aueb.gr
 3. Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνικές Δοκιμής Λογισμικού (Software Testing Techniques)». Επιβλέπων Καθηγητής κ. Ν. Μαλεύρης, τηλ. 210-8203126, email: ngm@aueb.gr 
 4. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Μηχανική Μάθηση για Γραφήματα Μεγάλης Κλίμακας με Εφαρμογές σε Κοινωνικά Δίκτυα (Machine Learning for Large Scale Social Networking Graphs)", Επιβλέπων Καθηγητής Μ. Βαζιργίαννης, τηλ 210 8203518, email: mvazirg@aueb.gr
 5. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Γραφήματα για Εξόρυξη Γνώσης από Κείμενο (Graph Based Text Mining)", Eπιβλέπών Καθηγητής Μ. Βαζιργίαννης, τηλ 210 8203518, email: mvazirg@aueb.gr
 6. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Δίκτυα Που Βασίζονται σε Περιεχόμενο (Content-Based Networks)" Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Γ. Ξυλωμένος, τηλ. 2108203115, email  xgeorge@aueb.gr
 7. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Λογισμικό Συστημάτων για Δίκτυα Υψηλών Ταχυτήτων (System Software For High Speed Networks) Επιβλέπων Αναπ. Καθηγητής Γ. Ξυλωμένος , 2108203115,email  xgeorge@aueb.gr
 8. Μια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Βαθιά Νευρωνικά Δίκτυα για Εξόρυξη Γνώμης από Κείμενα". Επιβλέπων Αναπλ. Καθηγητής Ι. Ανδρουτσόπουλος, τηλ. 2108203122, email ion@aueb.gr
 9. Mια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα στο Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Security and Privacy for the Internet of Things)", Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος, τηλ 210 8203650, polyzos@aueb.gr 
 10. Mια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο "Οι Αλυσίδες Καταχωρήσεων ως εργαλείο διαλειτουργικότητας για το Διαδίκτυο των Αντικειμένων (Blockchains as an interworking tool for the Internet of Things),  Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος, τηλ 210 8203650, polyzos@aueb.gr 
 11. Mια (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο " Ασφάλεια στα Δίκτυα Κινητών Επικοινωνιών 5ης Γενιάς (Security for 5G Mobile Networks), Επιβλέπων Καθηγητής Γ. Πολύζος, τηλ 210 8203650, polyzos@aueb.gr 
 
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Ευελπίδων 47 & Λευκάδος 33 Τ.Κ. 11362, 7ος όροφος γραφείο 707) αίτηση (διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.aueb.gr/mscis ) μέχρι την Δευτέρα 3 Απριλίου, ώρες Γραμματείας Δευτέρα & Τετάρτη 12-2 & Παρασκευή 11-1).
 
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων και το γνωστικό αντικείμενο να απευθύνονται στους Επιβλέποντες Καθηγητές. Πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία επιλογής δίνονται στο τηλ. 210-8203646.