Νέα Γραμματείας

Τα διδακτικά νέα αφορούν ανακοινώσεις γραμματείας, ανακοινώσεις του πανεπιστημίου και γενικά νέα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού ΟΠΑ

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ.

Πρακτική Άσκηση για το χειμερινό εξάμηνο 2016-2017

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμεν&omicr

Λειτουργία των CSLabs κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016

Κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2016 τα Εκπαιδευτικά Εργαστήρια Πληροφορικής θα λειτουργήσουν σύμφωνα με &ta

Προκήρυξη ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Το Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής (ΜΑΠ) λειτουργεί με &t