Νέα Γραμματείας

Τα διδακτικά νέα αφορούν ανακοινώσεις γραμματείας, ανακοινώσεις του πανεπιστημίου και γενικά νέα που αφορούν την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων Εξετάσεων 2016-17

Τα αποτελέσματα των κατατακτηρίων εξετάσεων 2016-17 έχουν ως ακολούθως:

Ενημερωτική εκδήλωση για Μεταπτυχιακες Σπουδες στο εξωτερικο στην Πληροφορικη

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΟΠΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΟΠΑ

Εισαχθέντες φοιτητές/τριες στην ΠΑΔ Ι & ΙΙ για το ακ. έτος 2016‐2017

Καλούνται όλοι οι επιλεγέντες φοιτητές στην ΠΑΔ Ι και ΙΙ για το ακαδημαϊκό έτος  2016‐2017, να προσέλθουν στην πρώτη υποχρεωτ